GAZ giới thiệu 5 dòng xe tại Vietnam AutoExpo 2018

GAZ giới thiệu 5 dòng xe tại Vietnam AutoExpo 2018

GAZ, nhà sản xuất xe thương mại hàng đầu tại Nga đang giới thiệu một loạt phương tiện vận tải thương mại tại Triển lãm Quốc tế lần thứ 15 về Phương tiện Giao thông, Vận tải và Công nghiệp hỗ trợ - Vietnam...