Chung tay phát triển nguồn nhân lực ngành điện

Chung tay phát triển nguồn nhân lực ngành điện

Dự báo đến năm 2035, nhu cầu năng lượng tăng mạnh gấp gần 2,5 lần so với năm 2015, nhu cầu điện dự kiến sẽ tăng bình quân gần 8%/năm cho đến năm 2035, hứa hẹn thị trường lao động trong ngành điện, năng lượng...