May Phú Thành tăng gấp đôi, Chủ tịch muốn bán hết 31% vốn

.

Ông Nguyễn Viết Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP May Phú Thành (HNX: MPT) vừa đăng ký bán toàn bộ 4,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 30,92% vốn điều lệ của công ty.

Thời gian giao dịch dự kiến từ 12/11 đến 11/12. Mục đích ông Tùng giao dịch là vì lý do tài chính cá nhân. Phương thức thực hiện thông qua thỏa thuận và khớp lệnh.

Ngược lại, Phó tổng giám đốc Lê Khánh Trình đăng ký mua tiếp 500.000 cổ phiếu MPT trong thời gian 8/11 đến 30/11. Trước giao dịch ông Trình đang nắm gần 1,1 triệu cp, tỷ lệ 6,99% vốn.

Cùng thời gian đó, CTCP Trường Tiền Holdings do ông Lê Khánh Trình làm Chủ tịch HĐQT cũng đăng ký mua thêm 860.000 cp. Trước giao dịch, Trường Tiền Holdings đang nắm 700.000 cp, chiếm tỷ trọng 4,5% vốn.

Các cổ đông lớn của MPT đăng ký mua bán ngay trước kỳ Đại hội bất thường năm 2018. Tại Đại hội, MPT sẽ lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu thay thế các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thông qua việc đổi tên công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh, tái cấu trúc lại các khoản đầu tư, phương án tăng vốn điều lệ, …

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MPT đang có chuỗi tăng mạnh từ 2.100 đồng/cp giữa tháng 8 lên 4.200 đồng/cp như hiện nay với nhiều phiên tăng trần và đạt mức đỉnh năm.

Nguồn: ndh.vn