SsangYong cập nhật giá mới tại Việt Nam

.

Cụ thể dòng xe Tivoli có giá 630 triệu cho bản MT và 737 triệu đồng cho bản AT.

Mẫu xe XLV 01 Tone và 02 Tone có cùng mức giá 799 triệu đồng.

Các model xe Stavic 7 có giá 999 triệu đồng cho bản AT và 969 triệu đồng cho bản MT. Với phiên bản Stavic 9 AT có giá 975 triệu đồng và Stavic 9 MT có giá 950 triệu đồng.

Mẫu xe All New G4 Rexton có giá 1,45 tỷ đồng và Korando có giá 989 triệu đồng.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn