ACB sắp trả 10% cổ tức bằng cổ phiếu

.

Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu - ACB đã nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2016.

ACB sắp trả 10% cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông. 

ACB sắp trả 10% cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông. 

Đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ tức.

Tỷ lệ phát hành là 10%, tức tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 10 cổ phiếu hiện tại sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.

Theo thông báo của ngân hàng này, mục đích của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức trên là để tăng vốn điều lệ. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý 1/2018.

Dự kiến, 98,59 triệu cổ phiếu sẽ phát hành trong đợt trả cổ tức này. Với mệnh giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, tổng giá trị phát hành dự kiến là hơn 985 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu ACB lúc 14h ngày 7/2 đang giao dịch ở mức quanh 40.700 đồng. Năm 2017, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 2.656 tỷ đồng, tăng 59,3% so với năm trước đó và vượt 20% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế được ghi nhận là 2.118 tỷ đồng. 

Thanh Lê

Nguồn: kinhdoanh.vnexpress.net